Kommer Corona-pandemin att påverka min tid som au pair? Mer information

Covidvaccination krävs inte längre för inresa till USA sedan maj 2023. Nya Zeeland kräver fortfarande fullständigt bevis på vaccination. De exakta inresekraven för de olika länderna och regionerna är föremål för lokala bestämmelser och kan ändras från tid till annan. Vi kommer att informera dig under din ansökningsprocess om de då gällande bestämmelserna om vaccinationer, tester och eventuella karantänsbestämmelser och svarar gärna på ytterligare frågor du kan ha.
Vi rekommenderar också alla deltagare att kontrollera webbplatserna för respektive flygbolag före avresan.

Behöver jag någon speciell vaccination som au pair? Mer information

Du behöver inte några intyg på speciella vaccinationer för att bli au pair. Det är ändå värt att rådgöra med en läkare för eventuella rekommendationer. Det bästa är att vänta tills du har placerats, för att du ska kunna undersöka vad som gäller för den specifika regionen.

Är jag försäkrad i Nya Zeeland? Mer information

Vänligen notera att ingen försäkring inkluderas i programavgiften för Nya Zeeland och måste läggas till separat. Vi rekommenderar en heltäckande försäkring från vår långvariga partner DR-Walther för 500 kr/månad.

Hur regleras min ledighet som au pair? Mer information

Som au pair har du tio-tjugo dagars betald ledighet. Det bästa är att planera ledigheten tillsammans med värdfamiljen, eftersom de måste arrangera barntillsyn på annat sätt då. Om du följer med värdfamiljen på semester ska du på förhand godkänna om denna tid ska räknas av från dina lediga dagar och utgör fritid för dig eller om du ska räkna denna tid som vanlig arbetstid.

Vilka är kraven på AuPairCares värdfamiljer i USA? Mer information

Precis som du måste våra värdfamiljer i USA uppfylla vissa krav och genomgå en ansökningsprocess. De lämnar en skriftlig ansökan och blir sedan besökta av en AuPairCare-representant i hemmet. De bifogade referenserna kommer att kontrolleras av AuPairCare. Värdfamiljerna måste vara medborgare eller ha obegränsat uppehållstillstånd i USA. De måste dessutom naturligtvis samtycka till din arbetstid om högst 45 timmar per vecka och tio timmar per dag, jämte alla bestämmelser från USA:s inrikesdepartement.

Är jag försäkrad i England? Mer information

Vår försäkring för au pair-programmet i England är valfritt och kan läggas till mot en extra avgift. Vi rekommenderar dig starkt att göra detta, eftersom försäkringen inte bara inkluderar sjukförsäkring, utan också bagage- samt personlig och professionell olycksfallsförsäkring. Om du bestämmer dig för att lägga till försäkringen kommer den att gälla under hela din au pair-vistelse.

Vad händer under intervjun på den amerikanska ambassaden? Mer information

Själva intervjun brukar endast vara under några minuter men besöket på ambassaden är något längre. Innan du går in till intervjun kommer dina dokument att kontrolleras och dina fingeravtryck tas. Du kommer efteråt få besvara ett antal frågor. Du behöver inte vara nervös då frågorna är enkla att svara på.  Exempelvis kommer de att fråga var du bor under din tid i USA och om du avser att komma tillbaka till Sverige efter ditt program.  Din avsikt skall alltid vara att stanna under programmets period och sedan återvända hem igen, alternativt att resa till ett annat land.

Behöver jag betala skatt som au pair i Nya Zeeland? Mer information

Varje person som stannar i Nya Zeeland med ett Working Holiday Visa måste betala skatt. Hur mycket du kommer att behöva betala beror på din totala inkomst och på programlängden. Mer information om skatt kommer att ges under din förberedelsekurs i Auckland. Vår partnerorganisation hjälper dig gärna med alla frågor som du kan träffa på.

Kan jag välja i vilken region jag ska tillbringa mitt au pair-år? Mer information

Du bör välja den värdfamilj som du tror du kommer att trivas bäst hos. Sympati och samma sätt att tänka är viktigare än på vilken ort du bor. Du kommer att märka det om inte förr när du har bott med familjen en tid. Det är precis därför vi inte erbjuder våra medlemmar möjlighet att välja region. I ett främmande land är allting nytt och spännande, även i städer som du inte redan känner igen från filmer eller TV-serier. Eftersom de flesta av våra värdfamiljer bor strax utanför större städer kommer du inte att få tråkigt. Var därför öppen för alla regioner och upptäck landet på helgerna under din lediga tid eller under resemånaden.

Vilken försäkring har jag som au pair? Mer information

Vårt programpaket innehåller en heltäckande försäkring som täcker hälso-, olycks- och ansvarsförsäkring (gäller endast USA). Försäkringen gäller för hela au pair-programmet, men kanske inte längre ingår. Du har dockan möjlig om du förlänger försäkringen för den extra månaden mot en avgift. Läs alla försäkringsvillkor noga innan du reser och bekanta dig med Maybe och Tag.

Vänligen notera att ingen försäkring inkluderas i programavgiften för Nya Zeeland och måste läggas till separat. 

Måste jag ha körkort som au pair? Mer information

Ja körkort är obligatoriskt! Innan vi vidarebefordrar din ansökan till ditt värdland måste du ha klarat körkortsprovet i Sverige. I de flesta värdfamiljer kör man barnen till olika aktiviteter och till skolan och bilkörning ingår i dina dagliga sysslor som au pair. Avstånden från A till B i länder som USA, Nya Zeeland och England är ibland större än i Sverige och kollektivtrafiken är inte lika väl utbyggd.

Hur lång tid tar det för mig att få en visumintervju på den amerikanska ambassaden? Mer information

Väntetiden för en intervju vid den amerikanska ambassaden kan variera och kan ändras varje vecka beroende på antalet ansökningar. Du kan kontrollera de aktuella väntetiderna för din stad via U.S. Department of States hemsida.

Hur stor erfarenhet av barntillsyn behöver jag som au pair? Mer information

För din ansökan behöver du två aktuella referenser från personer som inte har någon koppling (släkt osv.) till dig och som intygar dina erfarenheter. Dessa referenser ska kunna intyga att du har minst 200 timmar, allra helst inom arbete med barn under tio år. Det kan låta som mycket, men efter fyra veckors heltid som praktikant på en förskola  har du nästan samlat på dig alla timmarna. Genom regelbunden barnpassning kan du snabbt få ihop 200 timmar. När du väl har uppnått detta kan du även räkna in erfarenheter av barntillsyn i din familj och erfarenheter som ligger längre tillbaka i tiden.

Dina erfarenheter av arbete med barn är inte bara ett viktigt krav som värdfamiljerna ställer när de väljer au pair. Du själv har också nytta av stor erfarenhet av arbete med barn. Det är det enda sättet att kunna avgöra om ett au pair-program är det rätta för dig. Du kommer snabbt att ta barnen till ditt hjärta, men det är inte alltid enkelt att ha ansvar för barn. Med optimala förberedelser och stor erfarenhet har du större möjlighet att avgöra om det är något du vill satsa på.

Hur ansöker jag om au pair-visum i USA och vem bokar min flygresa? Mer information

För att ansöka om visum måste du själv besöka närmaste amerikanska ambassad. Att genomföra ett möte motsvarar en avgift och en del pappersarbete. Vi förser dig dock med allt stöd du behöver inklusive hjälp med att fylla i visumansökan och alla nödvändiga formulär. Mötet med dig planeras in inom cirka 2–4 veckor och behandlingen tar därefter ungefär 5–7 arbetsdagar. Minst fem veckor måste gå från sammanförandet med din värdfamilj och avresan, för att du ska få tillräcklig tid för visumansökan.

Våra kollegor i USA bokar flygresan minst två veckor före avresan. Information och elektronisk biljett får du via myAuPairCare-portalen.

Hur kommer jag i kontakt med andra au pairer i USA? Mer information

När du har blivit placerad i din värdfamilj kan du se en förteckning med andra au pairers kontaktuppgifter i ditt område på myAuPairCare-portalen. Dessa är andra au pairer från ditt land, men även andra länder i hela världen.

Områdesansvarig i ditt område anordnar också en träff en gång i månaden för alla au pairer i området. Du märker då att ni är flera och kommer med säkerhet inte att drabbas av ensamhet. Din värdfamilj har redan välkomnat en au pair tidigare, och du kan även tala med dem.

Behöver jag betala skatt som au pair i England? Mer information

Om du behöver betala skatt i England beror på din totala inkomst. I de flesta fall tjänar man inte nog för att behöva betala skatt. Din veckoersättning behöver vara 140 pund eller mer för att du skall behöva betala skatt.

Kan jag boka en akuttid på ambassaden? Mer information

Om du vill boka en intervju och de enda tillgängliga datumen är efter din programstart har du möjlighet att fråga om en akuttid. För att kunna göra detta online behöver du först boka en ordinarie tid (även om du inte kan gå), endast då kan du fråga om en akuttid. När du bokar din intervju bör du ha alla dokument redo (DS-2019 etc.) eftersom en akuttid kan komma att ske redan nästa dag. Vänligen notera att USAs ambassad inte tar hänsyn till redan bokade flyg eller när du vill avresa till USA.

Hur lång tid tar processen för ansökning och placering som au pair? Mer information

Hur lång tid processen tar beror i huvudsak på dig. Det kan gå på bara två eller tre månader efter att vi har mottagit din ansökan. Det är viktigt att du uppfyller alla krav och att du laddar upp dina dokument och au pair-videon på portalen så snart som möjligt. Om du är riktigt snabb kan ansökningen klaras av inom två veckor. Du måste ansöka om polisintyg för utlandsändmål och pass (om du inte redan har det) så snart som möjligt. Vi ordnar sedan ett möte med dig för en personlig intervjun och kan då skicka ansökan till intresserade familjer.

Möjligheterna till placering är ungefär desamma under hela året. Det går naturligtvis särskilt snabbt om du har sammanställt dina ansökningshandlingar på ett lockande sätt, har stor erfarenhet av arbete med barn och är van att köra bil. Du ska alltså lägga ner en del arbete på din ansökan! Värdfamiljerna kontrollerar naturligtvis flera alternativ och tar kontakt med dem som ger ett entusiastiskt, moget och barnkärt intryck. Om du har föreslagits för en värdfamilj uppmanas du att skaffa visum och vi bokar din flygresa (gäller USA och Nya Zeeland). Detta tar ytterligare minst fyra–fem veckor. Efter det finns det inga hinder för din avresa.

Kan jag förlänga mitt au pair-program i USA? Mer information

Ja, denna möjlighet utnyttjas av många au pairer. Du kan förlänga ditt år som au pair med sex, nio eller tolv månader. Du kan även välja att förlänga vistelsen i samma familj eller söka till en annan familj i en annan region. Resemånaden följer efter förlängningen.

Hur funkar den personliga intervjun under ansökningsprocessen? Mer information

Vi har representanter i många städer i ditt land. De flesta av dem har själva genomfört ett au pair-år. Ni bokar ett möte i närheten och du besöker sedan AuPairCare-representanten eller har ett möte via Skype. Själva intervjun hålls på engelska, men oroa dig inte! Intervjun är inget prov, och det gör inget om du ibland tappar orden. Vi vill bara kunna bedöma om du vågar prata och kommunicera på engelska. Intervjun varar i omkring en timme och fungerar som förberedelse för samtal på telefon eller Skype med din värdfamilj som också naturligtvis hålls på engelska.

Kan jag byta värdfamilj om vi inte passar för varandra? Mer information

Det finns möjligheter att byta värdfamilj i samråd med våra kollegor i USA. När olika människor bor tillsammans som en familj kan det hända att tankesätt och personligheter inte stämmer och att ett samarbete inte fungerar smidigt.

Vi vill samtidigt be dig att verkligen ge värdfamiljen en chans. Kom ihåg att det oftast tar några månader att vänja sig vid sin nya miljö. Det är viktigt att du först diskuterar problem öppet med din värdfamilj eller med din lokala rådgivare för att utröna om ni kan hitta en lösning. Vi förväntar oss att du gör ett försök under minst två månader efter ankomst. Om det fortfarande inte lyckas väl sätter vi ut din profil i matchningsprocessen igen i 14 dagar då du får möjlighet att tala med andra familjer och övertyga dem om att de kommer att göra ett bra val. Deltagarna hittar oftast en ny värdfamilj under denna tid. Vi kan däremot tyvärr inte lämna några garantier om det.

Får jag en mobiltelefon som au pair? Mer information

Dina värdföräldrar tillhandahåller eventuellt en mobiltelefon. Detta blir i så fall din arbetstelefon för att de alltid ska kunna nå dig och barnen. Du måste kontrollera med din värdfamilj om du även kan använda mobiltelefonen för privata samtal och SMS. I allmänhet ska du dock avstå från att använda den för privat bruk under din arbetstid.

Om du tar med dig din egen mobiltelefon till värdlandet bör du kontrollera med din operatör på förhand vad som gäller beträffande kostnader i utlandet eller avtala om en lokal taxa. Observera: I USA betalar både den uppringande och den mottagande för ett telefonsamtal!

Var kan jag göra fler erfarenheter inom barntillsyn inför min au pair-vistelse? Mer information

Ett bra sätt att göra fler erfarenheter inför din au pair-vistelse är uppdrag som barnvakt på fritiden. På det sättet samlar du både nödvändig erfarenhet inom barntillsyn och tjänar lite extra pengar.

Dessutom kan du praktisera på förskolor, barnhem eller i grundskolan. Som relevanta erfarenheter räknas även deltagande på läger och i barnidrottsgrupper liksom privatlektioner för barn upp till tolv år.

Kan jag få ett andra Working Holiday Visa för Nya Zeeland? Mer information

Du kan inte få ett andra Working Holiday Visum. Du kan förlänga ditt Working Holiday Visa ytterligare tre månader om du kan bevisa att du har säsongat i minst tre månader och då arbetat med trädgårdsodling, vinodling eller liknande. Detta innebär att du behöver arbeta med odling eller skördning efter att du har varit au pair. Du kan hitta mer information via NZ immigrationshemsida.

Kan jag avsluta programmet tidigare? Vad händer då? Mer information

Ett au pair-program varar enligt amerikanska myndigheter i tolv månader (plus en resemånad). Vi kan därför inte erbjuda kortare au pair-program i USA. Du godkänner i ett avtal att ansvara för tillsyn av värdfamiljens barn i tolv månader. I de flesta värdfamiljer arbetar båda föräldrarna och är beroende av din hjälp. Om du bryter mot avtalet och avslutar programmet tidigare måste du själv betala flygresan tillbaka till ditt hemland. Du får inget intyg om genomfört au pair-år, och visum kan inte beviljas en andra gång. Tänk på vad tråkigt det är för barn när en betydelsefull person med ansvar för barnen hela tiden ändrar sig. Du har genomfört ett au pair-program om du har bott med en värdfamilj i tolv månader och läst in sex college-poäng under året. Om du förlänger programmet räknas det som genomfört efter förlängningen och inläsning av extra college-poäng.

Även i Nya Zeeland och i England gäller den programlängd som står i kontraktet mellan dig och din värdfamilj. Väljer du att avsluta ditt program tidigt har du en uppsägningstid att ta hänsyn till och behöver stå för alla kostnader som uppstår för att åka tillbaka till Sverige. I de flesta värdfamiljer arbetar båda föräldrarna och är beroende av din hjälp. Du får inget intyg om genomfört au pair-år och eventuellt visum kan inte beviljas en andra gång. Tänk på vad tråkigt det är för barn när en betydelsefull person med ansvar för barnen hela tiden ändrar sig.

Kommer jag att ha tillgång till egen bil? Mer information

Om du kommer att ha tillgång till bil avgörs av värdfamiljen. En del au pairer använder samma bil som värdfamiljen medan andra har en bil till förfogande. Om du inte har tillgång till egen bil kan du samordna med andra au pairer eller vänner som hämtar upp dig. Att ha en egen bil är en förmån som inte ingår i au pir-programmet.

Om du äger en egen bil bör du kontrollera exakt vilka villkor som gäller för att använda den i värdfamiljen i början av vistelsen. Kan jag använda den för privat körning på fritiden? Vem betalar bränslet? Vad händer om du blir inblandad i en olycka? Det är exempel på några av de viktiga frågor som du måste ta hänsyn till för att undvika missförstånd från första början.

Kan jag öppna ett eget bankkonto i USA? Mer information

Ja, allt du behöver är ditt pass och ett socialförsäkringskort som du ansöker om i USA. Många au pairer har ett så kallat checkkonto för insättning och uttag av pengar eller checkar. Din värdfamilj, områdesansvarig eller andra au pairer hjälper dig gärna. Vårt tips: Spara 50 dollar varje vecka så att du har råd med större eller oväntade utgifter.

Vilka kunskaper i engelska måste jag ha för att delta i au pair-programmet? Mer information

Du behöver inte oroa dig för att din engelska måste vara perfekt, eftersom du får gott om språkträning under vistelsen utomlands. Du måste dock kunna använda engelska till vardags eftersom du måste göra dig förstådd och kommunicera med din värdfamilj. Genom intervjun på engelska med våra representanter förbereder du dig för samtalen med värdfamiljen. Du kan även se på film på engelska eller läsa böcker och tidningar på engelska. Om du inte har använt engelska på flera år kan du även ta en kurs på utbildningscentret för vuxna för att fräscha upp dina kunskaper.

Kan jag förlänga mitt au pair-program i Nya Zeeland? Mer information

Ja, du kan förlänga ditt program, max upp till tolv månader. Ditt Working Holiday Visa ger dig även chansen att bli au pair i sex-nio månader för att sedan kunna resa resterande tre-sex månader i Nya Zeelan.

Hur gör man om man drabbas av hemlängtan som au pair? Mer information

Den första tiden är alltid en stor utmaning, vilket är helt normalt. Det är mycket som kommer att vara annorlunda: maten, familjelivet, kulturella skillnader osv. Du måste acceptera denna fas som något helt normalt och ha tålamod. Din värdfamilj och alla andra au pairer i området förstår dig och kan stötta dig. Prata med din värdfamilj om din hemlängtan. Alla kommer att förstå att du saknar ditt hem i början. Genom många års erfarenhet kan vi tala om att au pairer när de avslutar sin vistelse ser tillbaka på den med glädje.

Kan jag upprepa min au pair-vistelse i USA? Mer information

Att resa till USA som au pair en andra gång är möjligt sedan 2008. Det finns dock några krav som du måste uppfylla för att söka visum igen. Ditt första år som au pair måste ha varit för minst två år sedan och ha genomförts utan problem. Under dessa två år får du inte ha bott i USA. För det upprepade programmet måste du naturligtvis också uppfylla alla krav för ansökan som gäller för det första au pair-året.

Kan jag förlänga mitt au pair-program i England? Mer information

Ja! Eftersom du inte behöver ett visa för att vara au pair i England kan du och din värdfamilj välja att förlänga ditt program så länge som ni vill.

Kan jag gå på collage eller andra utbildningar som au pair i USA? Mer information

Ja, det kan du definitivt och det måste du faktiskt. Enligt bestämmelserna för au pair-programmet från USA.s inrikesdepartement måste du kunna bevisa skriftligen att du har deltagit i utbildning och samlat 6 poäng eller 60 timmar på ett allmänt collage i USA under ditt au pair-år. Om du förlänger din tid som au pair måste du delta i ytterligare utbildning. På collage har du även stora möjligheter att lära något nytt, du får prova på universitetslivet och kan skaffa nya vänner.

Måste jag betala skatt i USA som au pair? Mer information

Eftersom det inte finns något skatteundantag för au pairer eller deras inkomster, måste du betala skatt i USA retroaktivt för föregående år. Du ska därför fylla i formulär 1040NR-EZ eller 1040NR senast den 15 april varje år. Mer information om detta finns på myAuPairCare-portalen under kategorin ”Resurser” i au pair-handboken. Det bästa är att tala med en skatterådgivare i USA, till exempel för din värdfamilj. Skattelagstiftningen kan skilja sig mellan de olika delstaterna och en skatterådgivare är insatt i vad som gäller lokalt och ge dig bästa råd. Vi rekommenderar att du avsätter cirka 25 dollar av din veckoersättning för skattebetalningar.

Vilka gåvor ska jag ta med till min värdfamilj? Mer information

Du behöver inte köpa några dyra presenter som gäst. Vi rekommenderar ändå att du försöker ta reda på vad föräldrarna och barnen i värdfamiljen tycker om och överlämnar något med en personlig prägel. Det kan vara något som är vanligt från dina hemtrakter eller något som ni har gemensamt. Så länge du inte har fyllt 21 år ska gåvorna aldrig innehålla alkohol (vin, choklad osv.). Gåvor öppnas ofta vid säkerhetskontroll på flygplatserna, så lägg inte ner för mycket besvär på att slå in dem.